Tagged: Бегалци или мигранти – Како е исправно?

Бегалци или мигранти – Како е исправно?

Бегалци или Мигранти – Дилема или повторно политика? ‘Refugee’ or ‘migrant’ – Which is right? By Adrian Edwards, Geneva 27 August 2015 Долго време и во медиумите и во јавноста постои поделеност околу тоа...
Translate »