Tagged: Кои сметки застаруваат за една година

pravda

Првада во мрак

Правда е вистина во акција. Во последно време се почести се малтретирањата од страна на јавните претпријатија, нотарите, извршителите и судовите, со еден збор секој поединец кој е на некоја раководна позиција во тие...
Translate »