Tagged: ставови

Погледи - Колумни - Став

Зошто се самоубива ВМРО-ДПМНЕ

СТЕФАН ВЛАХОВ МИЦОВ Стефан Иванов Влахов-Мицов е универзитетски професор и писател, роден е на 6 февруари 1956 година во Габрово, Бугарија. Тој вели дека неговата мајка е од македонско, a мајката на неговиот татко...
мејнстрим медиуми како оружје

Американците се Зомбирани со Информации од 6 Гигантски Медиумски Корпорации

Автор: Michael Snyder, 26. Maj, 2016   –   The Economic Collapse   Global Research БИТКАТА ЗА ИДНИНАТА СЕ ПРЕТВОРИ ВО БОРБА ЗА СРЦАТА И УМОВИТЕ НА ЛУЃЕТО Околу 90 % од сите информации,...
Погледи - Колумни - Став

Македонија 2016

Што се случува во Македонија? Иако медиумски се сака да се прикаже дека во Македонија се случува некаква си комична шарена револуција или борба за вистина а против криминалот всушност во Македонија се случува...
прирачник по демократија

Прирачник по Демократија

-во подготовка- Поради се по очигледниот факт, дека од пред неколку години повторно е започнато со големо и гломазно геополитичко пре-сложување, а… секако „новинарите“ не можат и не сакат да пишуваат за тоа едноставно...
Translate »